روژین

کوردستان - سقز - اردیبهشت ماه جلالی

تو تنها اردی بهشتی که از ششم آغاز می شود

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

تو نِه می نِه ویسه م

تو نِه می نِه ویسه م

وِ ری سه نگ ... وِ ری چوو

می نِه ته نگــَه دَه سِم

تو نِه می نِه ویسه م

دِ چالی و بَه رزی ... دِ کـوه و بیــاوُ

وِ هر جا به رَسه ... تو نِه می نِه ویسه م

دِ رَه ته ... دِ مَه نه ... د بی یه ... نه وی یه

دِ خاو و بیـاری ... تو نِه می نِه ویسه م

اگر پا پیا بام ... یا د زیر پام با

وا زین طلایی ... لیل نو سواری

تو نِه می نِه ویسه م

و هر جا که سو زه ... و هرجا رنگینه

و ری بازو یل

که سر دل جِه مَه نَه ... که سایه ش سنگینه

که زوردار رِه مَه نه ... لالِ ش آهنینه

تو نِه می نِه ویسه م

و هر جا که پاکَــه ... و هرجا سفیده

و ری پِشنی اسبی

که هوگل سوارش ... سفر امیده

وِ ری بالِ پرواز

وِ ری اوجِ آواز

وِ اوچه که ده سی ...

دری نه  می که واز

تو نِه می نِه ویسه م

تو نِه می نِه ویسه م

 ایرج رحمان پور

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

روزی از راه آمدم اینجا

ساعتَ ش را درست یادم نیست

دیدم انگار دوستَ ت دارم

علّتَ ش را درست یادم نیست ...

چشم من از همان نگاه نخست

با تو احساس آشنایی کرد

خنده اَت حالت عجیبی داشت

حالتَ ش را ... درست یادم نیست

زیر چشمی نگاه می کردم

صورتَ ت را و در خیال خودم

می زدم بوسه بر کنار لبَ ت

لذّتَ ش را ... درست یادم نیست

آن شب از فکر تو ... میان نماز

بین آیات سوره ی توحید

"لَم یَلِد" را "یَلِد ولَم" خواندم

رکعتَ ش را ... درست یادم نیست !!

باورش سخت بود و نا ممکن

که دلم بوی عاشقی می داد

پیش از این ... او همیشه تنها بود

مدّتَ ش را درست یادم نیست

مانده بود از تمام خاطره ها

یک نفر در میان آئینه

اسم او ... بود اما ...

شهرتَ ش را ... درست یادم نیست !؟

خوابِ تو، خواب هر شبَ م شده بود

راه تعبیر آن ... سرودن شعر

یک غریبه همیشه پیش تو بود ... !

صورتَ ش را درست ... یادم نیست

عادت عشق دل شکستن بود و مرا ...

عاشق نگاه تو کرد

واقعاً او چه خوب می دانست

عادتَ ش را درست یادم نیست

مهرداد بابایی

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

چشمان تو برهم زده بازار جنان را

پیغمبری آموخته موسای شبان را

آشوب به پاکن ... همه ی شهر به گوش اند

یا شــور بــزن، یا بدران جامــــه دران را

بازار قم از نُـقل لب ت، رو به کسادی است

بیچـــاره نکن حاج حسین و پسران را ... !!

این عکس رخ توست که بر ماه نشسته ... !

نشنیده ولی بچـــه پلنگ ایــن جریان را

برعهد تو دلبسته و دل خوش به تو کرده ...

حافظ کـــه رها کــرده همه مغبچگان را

کافر شده هرکس که تو را دیده به محراب

با یاد تـــو  "غَلوَش"  غلیان کـــرده اذان را

آن را که عیان است چه حاجت به بیان ش

بــــوی خوش ت این بار ... عیان کرده بیان را

مهدی نوروزی

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

به حَــشر، تن به جحيم افكنم نخستين گام  ...

دل و دماغ رسن بازي صراط م نيست !

*** ***

ز خرده گیریِ روز حساب ... آزادم

ورق، سیاه چنان کرده ام ... که نتوان خواند

طالب آملی

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

 اول صبح لبَ ت هست، عسل یعنی چه؟

تن من پیش تو فهمید ... بغل یعنی چه !

از دلِ گنبد تو، صوت اذان می آید

تو بگو حی علی خیر عمل ... یعنی چه؟!

می گدازی و تنَ ت بر بدنَ م می بارد

علت زلزله هایی و ... گسل یعنی چه؟

می دهی بوسه پس از بوسه، پس از بوسه، چه خوب!

به من آموخته ای رد و بدل یعنی چه ...

وقتی از گرمی آغوش تو بر می خیزم

تازه می فهمم که روز ازل یعنی چه !

من و تو دست و ترنج ایم که تعبـیر کنیم

معنی هر غزل از شیخ اجل ... یعنی چه !

شعرها رو به افول اند و درون مایه ی تو

پاک و بی حاشیه فهماند غزل یعنی چه !

آرش دارابی

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

همه مُردند... ظالم و مظلوم! توی تاریخ خسته ی طبری

پسرِ ایستاده در صف نان، دخترِ قصّه های جنّ و پری

فحش بعد از کشیده های پلیس، جای انگشت روی صورت خیس

یک دقیقه سکوت تا به ابد، گوشه ی یک اتاق یک نفری

خسته از شهر، خسته از زن و مرد، لحظه ی منفجر شدن از درد

عکس لخت تو در مجلّه ی زرد ... با افاضات مردم حَـشری

چُرت معتادهای تزریقی، حسرت مرخصی تشویقی

روزهای تعجّب تاریخ! نقطه ی بعدِ جمله ی خبری

برگِ از خوابِ شاخه، دل کنده ... حسرتِ در کنار تو، خنده

سکس با یک زن پناهنده ... وسط سال های دربدری

زیر سمباده ها، محک خوردن، زیر بارِ زمان، ترک خوردن

وسط مدرسه کتک خوردن، گریه ی بچّه، درد بی پدری

مادرم لای چند ذکر و چروک ... پرسه در یک محلّه ی متروک

تلفن های واقعا مشکوک ... شایعات مجلّه ی هنری !

حسّ یک اتّفاق قبل وقوع، کششِ چیزهای نامشروع

هیجانِ تصوّر ممنوع ...  شرم در ارتباط ضربدری

اوّل قصّه توی زنجیریم، همه پایان قصّه می میریم

از شب قتل عام در باران ... تا حقوق مسلّم بشری

پدرم گفت: نه! به این قصّه ... پدرم سیب خورد و آدم شد

اوّلین انقلاب کارگری ... آخرین انقلاب کارگری !!

سید مهدی موسوی

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

 

من درختي کلاغ بر دوش م ، خبرم درد مي کند بدجور
ساقه تا شاخه ام پر از زخم است ، تبرم درد مي کند بدجور

من کي ام جز نقابي از ابهام ؟ درد بحران هويت دارم
يک اشاره ی بدون انگشت ام ، اثرم درد مي کند بدجور

جنگجويي نشسته بر خاک ام ، در قماري که هر دو مي بازيم
پسرم روي دستم افتاده ... سپرم درد مي کند بد جور

مثل قابيل بي قبيله شدم ، بوي گـندُم گرفته دنيا را
بس که حوا هوايي اش کرده، پدرم درد مي کند بدجور

هرچه کوهِ بزرگ مي بيني، همگي روي دوش من هستند
عاشقي هم که قوز بالا قوز، کمرم درد مي کند بدجور

تو فقط صبر مي کني تجويز، من فقط صبر مي کنم يکريز ...
بس که دندان گذاشتم روي ش، جگرم درد مي کند بدجور

بستري کن مرا در آغوش ت ، با دو نخ شعر و اين هوا ... باران
مرغ عشقي بدون همزادم ، که پرم درد مي کند بد جور

برسان قرصِ  بوسه، اورژانسي ... قرص يک ور سفيد و يک ور سرخ
برسان نشئه اي ز لب هاي ت ، که سرم درد مي کند بدجور

مرتضی خدایگان

 = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

 آسمانا ... ! هميشه ويرانا ! يَـله کن جور بي امانَ ت را

از سر ِ سر به باد من، بردار دستِ بي‌رحمِ  اَختران ت را

آسمانا ... دژم نگهبانا ! پاچه‌گير زمين نشينانا !

به کدام آستان چپانده کنم ... آنچه درجسته از دهانَ ت را !؟

آسمانا ... سَبَق غلط خوانا ! قاتق نان !؟ نه ...  قاتل جانا !

هم به بول و براز بايد بست ... تو و کورک ستارگانَ ت را

ابله و لنگ و لوچ و ناداني ...  ابلها ... ! لنگ و لوچ و نادانا !

بازگردان مرا به کتم عدم ... من نمي‌خواستم جهانَ ت را

بس که کار جهان معلق شد ... بيضه‌ها لاف رستمي دارند

تا بدوزم به نيزه‌اي ... لحمي، پشت و پيش مزلّقانَ ت را

اين جماعت ذکربه‌ دستان اند؛ رسم نام‌آوري چه مي‌دانند !

مگر اين شير ِ پير ِ در زنجير ... بدراند فرشتگانَ ت را

ياوه بافان و بافه‌کاوان اند، هم کَليمان و هم کُليمانَ ت

به کجاي زمان حواله دهم ... ترهات پيمبرانَ ت را ؟!

ما عرفناک حق معرفتک... قد وسعناک خلف والدتک

پس فراخا ! دريده تنبانا ! خيز و مر تخته کن دکانَ ت را

تيرگي را سر سپيدي نيست ... باد اگر هست، هيچ بيدي نيست

به خداي تو هم اميدي نيست؛ آسمانا ... ببر زبانَ ت را !

علي‌اکبر ياغي‌تبار

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =

 

نوشته شده در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 1:30 توسط عبدالله قوامی|


آخرين مطالب
» رکعتَ ش را ... درست یادم نیست !!
» بسیار ستم بر من از این چند نفر رفت ...
» خاطراتَ م را چه خواهی کرد ... ؟! گیرم باد برد ...!!!
» مه ر د بلبل به پرسم نوم و نشونت ... هه گل اي ...
» سال نو ... بهار نو ... مبارک
» به لولیان ... پری وشان ... سبو و سیب هدیه کن
» چله‌نشینانِ زمستان
» دفتری از سِحر مطلق ... پیش چشمش باز بود
» واقعه ی کم تحمل ها ...
» بعد از واقعه ...

Design By : Pichak